Te handà ity teny ity: masìna ianao, mampiseho ny fanehoan-kevitra (ratsy fandikan-teny famaritana toeran’anarana)

Afaka namita ny fandikana ny hafa nanolo-kevitra ny rakibolana frantsay-arabo amin’ny alalan’ny kevitra hafa manokana amin’ny rakibolana fandikana-teny sy teny

About